Tôi có thể mở bao nhiêu tài khoản với NatureForex?

Một khách hàng có thể mở nhiều tài khoản giao dịch tại NatureForex, nhưng mỗi tài khoản phải đăng ký chỉ với địa chỉ email và số điện thoại riêng.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.