Làm thế nào tôi có thể xem thông tin giao dịch tiền tệ của tôi?

Để xem thông tin giao dịch tiền tệ của mình, xin quý khách vui lòng truy cập vào MyPage.

Tại phía bên phải của giao diện MyPage, các giao dịch tiền tệ của quý khách sẽ được hiển thị dưới mục "Balance".

Quý khách cũng có thể xem số dư đang có qua mục "Money Transaction".

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.