Thông tin cá nhân và thông tin tài chính của tôi sẽ được bảo mật ra sao?

Tất cả các thông tin cá nhân, tài chính và dữ liệu giao dịch được nhập vào sử dụng các giao thức mã hóa tốt nhất hiện có. Chúng tôi áp dụng phương thức mã hóa SSL thông qua giao thức bảo mật HTTPS trên mỗi dữ liệu được nhập. Do đó, trong trường hợp quý khách quên mật khẩu của mình, chúng tôi cũng chỉ có khả năng giúp quý khách khôi phục lại mật khẩu.

Hơn nữa, thông tin tài chính của quý khách như địa chỉ ví điện tử, tài khoản ngân hàng và số thẻ tín dụng sẽ được lưu trữ trong các cổng thanh toán được bảo mật, không phải trong trang web của chúng tôi. Để thuận tiện hơn, quý khách có thể nhập thông tin tài khoản ngân hàng của mình trên MyPage cho phương thức chuyển khoản ngân hàng.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.