Nature Forex có́ chấp nhận yêu cầu nạp/rút tiền từ bên tài khoản thứ ba hay không?

Nature Forex không chấp nhận các yêu cầu nạp tiền lẫn rút tiền từ bên thứ ba.

Tên trên tài khoản giao dịch NatureForex phải khớp chính xác với tên tài khoản của tổ chức tài chính. Điều này bao gồm (nhưng không giới hạn) các trường hợp mà trong đó, tên trên tài khoản ngân hàng không phải là chủ tài khoản NatureForex, hoặc tài khoản doanh nghiệp và chứng thực cho FOREX.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.