Tôi có thể̉ sử dụng bao nhiêu thẻ tín dụng/ghi nợ?

Nature Forex không giới hạn số lượng thẻ mà khách hàng có thể sử dụng, miễn là nó được quý khách ủy quyền.

Trước khi quý khách có thể sử dụng thẻ tín dụng/ghi nợ, nó cần phải được thêm vào tài khoản của quý khách và được xác minh. Tên chủ thẻ phải giống với tên tài khoản Nature Forex của quý khách.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.