Tôi có thể hủy yêu cầu rút tiền không?

Khi trạng thái yêu cầu của quý khách là "Requesting", quý khách có thể tự hủy thông qua MyPage.

Tuy nhiên, nếu quý khách nhận được email thông báo yêu cầu rút tiền của quý khách đang có trạng thái là "In Progress", điều này có nghĩa là yêu cầu của quý khách đang được thực hiện, và không thể bị hủy.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.