Tôi có thể yêu cầu rút tiền bất kỳ lúc nào?

Đúng vậy, quý khách có thể yâu cầu rút tiền bất kỳ lúc nào.

Khi yêu cầu của quý khách được gửi, chúng tôi sẽ kiểm tra và thực hiện trong vòng 2h làm việc trong giờ hành chính từ thứ Hai - thứ Sáu, 08:00 AM - 12:00 AM theo múi GMT+9.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.