Tại sao tôi không thể chuyển tiền giữa các tài khoản nội bộ của tôi?

Để chuyển tiền giữa các tài khoản nội bộ, quý khách cần chắc chắn:

  1. Cả hai tài khoản đều trùng tên
  2. Có đủ số dư để thực hiên chuyển tiền
  3. Cả hai tài khoản đều phải được hoàn thành phần xác minh danh tính
Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.