Làm thế nào để tôi kiểm tra trạng thái yêu cầu nạp/rút tiền của mình?

Để kiểm tra trạng thái yêu cầu của quý khách, xin vui lòng làm theo các bước sau:

  1. Chọn "Money Transaction"
  2. Chọn "History". Tại đây, quý khách sẽ có thể tìm thấy mã giao dịch cùng với những thông tin khác của yêu cầu của quý khách.
  3. Ý nghĩa của các trạng thái:
  • Requesting - yêu cần nạp/rút của quý khách đã được gửi đi thành công
  • In Progress - yêu cần nạp/rút của quý khách đang được thực hiện
  • Finished - yêu cần nạp/rút của quý khách đã được hoàn thành

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.