Cách rút tiền từ tài khoản của tôi?

Khách hàng có thể rút tiền trực tiếp từ tài khoản General.

Nếu quý khách nạp tiền vào những tài khoản khác như FX/CFD hay JTrade, quý khách cần phải chuyển số tiền đó sang tài khoản General để có thể rút tiền.

Xin lưu ý phương thức FIFO của chúng tôi - First In, Frsit Out (vào trước, ra trước)

Điều này có nghĩa là nếu phương thức nạp tiền lần đầu của khách hàng khi nạp vào tài khoản NFX là thông qua chuyển khoản ngân hàng, thì khi rút, khách hàng cũng chỉ có thể rút thông qua chuyển khoản ngân hàng.

Để gửi một yêu cầu rút tiền, xin vui lòng làm theo những bước sau:

  1. Đăng nhập vào MyPage.
  2. Chọn phần Deposit/Withdraw.
  3. Chọn Withdraw.
  4. Nhập số tiền mà quý khách muốn rút.
  5. Nhấp vào Execute.
  6. Chọn phương thức rút tiền.
  7. Điề̉n thông tin tài khoản nhận tiền.
  8. Nhấp vào Execute. Kiểm tra lại thông tin rút tiền.
  9. Nhấn vào "Confirm" để gửi yêu cầu.

Yêu cầu của quý khách sẽ được thực hiện trong vòng 2h đồng hồ trong thời gian làm việc của Nature Forex.

Những yêu cầu rút tiền được gửi đi sau giờ làm việc sẽ được thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo.

Thời gian làm việc của Nature Forex là từ thứ Hai - thứ Sáu, 08:00 AM - 12:00 AM theo múi GMT+9.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.