Cách tính Margin?

Margin = lots*contract size*market price*(200/100)/leverage

Ví dụ: Khách hàng giao dịch 1 lot SP500, contract size là 50, với mức đòn bẩy là 1:200 và giá thị trường lúc mở cửa của SP500 là 1988.50

Margin = 1 * 50 * 1988.50 *(200/100) / 200 = 994.275 USD

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.