Làm thế nào để thay đổi mức đòn bẩy của tài khoản?

Mỗi tài khoản sẽ có mức đòn bẩy mặc định riêng biệt dựa theo số dư tài khoản đang có. Và mức đòn bẩy sẽ được tự động điều chỉnh lên hoặc xuống do sự cập nhật số dư tài khoản giao dịch của khách hàng trong thời gian thực.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập Trading Leverage.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.