Làm thế nào để đặt lệnh trên thị trường với MetaTrader 4?

Trong cửa sổ "Market Watch" của MetaTrader 4, xin vui lòng làm theo những bước đơn giản sau đây:

- Nhấp vào giá Bid và Ask cho cặp tiền tệ mà quý khách muốn giao dịchю
- Cửa sổ "Order" sẽ xuất hiện. Điền thông tin vào tất cả các chỗ trống có liên quan đến lệnh giao dịch của quý khách trên thị trường, bao gồm cả cặp ngoại tệ và số lượng.
- Nhấp vào "Sell by Market" hoặc "Buy by Market" để gửi thông tin lệnh giao dịch của quý khách để lệnh thực thi tại mức giá có sẵn tiếp theo.
- Khi lệnh giao dịch được thực thi, lệnh sẽ được hiển thị trong phần "Trade".

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.