Địa chỉ IP của server giao dịch NatureForex là gì?

Servers cho tài khoản thật (NatureForex-Live): mt4live.natureforex.com:443 hoặc NatureForex-Server
Servers cho tài khoản chơi thử (NatureForex-Demo): mt4demo.natureforex.com:443 hoặc NatureForex-Demo

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.