Khoản nạp tối thiểu/tối đa là bao nhiêu?

Khoản nạp tối thiểu là $20.

Khoản nạp tối đa là $1,000,000.

Xin lưu ý phương thức FIFO của chúng tôi - First In, First Out (vào trước, ra trước)
Điều này có nghĩa là nếu phương thức nạp tiền lần đầu của khách hàng khi nạp vào tài khoản NFX là thông qua chuyển khoản ngân hàng, thì khi rút, khách hàng cũng chỉ có thể rút thông qua chuyển khoản ngân hàng.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.