Khoản rút tối thiểu/tối đa là bao nhiêu?

Khoản rút tối thiểu là $50.

Khoản rút tôi đa là $1,000,000.

Xin lưu ý, đối với những khoản rút trên $5,000:
1. Yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày yều cầu được khởi tạo, không mất phí
2. Đối với yêu cầu rút tiền nhanh, khách hàng sẽ phải trả phí 0.5% từ khoản rút. Yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong ngày.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.