Làm thế nào để mở một tài khoản Demo bổ sung trên nền hệ thống MetaTrader?

Chúng tôi hiện không hỗ trợ tạo tài khoản trực tiếp từ Meta Trader. Để mở thêm một tài khoản Demo, xin vui lòng đăng ký tài khoản trực tiếp tại trang đăng ký của Nature Forex. Xin lưu ý rằng, quý khách sẽ cần sử dụng một email và số điện thoại hợp lệ mới để đăng ký.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.