Hệ thống MetaTrader hiện thông báo lỗi "Account is disable". Tôi phải làm gì?

Tài khoản giao dịch thật của quý khách chưa được kích hoạt để giao dịch.

Để kích hoạt tài khoản giao dịch, quý khách cần phải tải các tài liệu xác minh danh tính qua MyPage cá nhân hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Nature Forex thông qua địa chỉ email support@natureforex.com để được hỗ trợ xác minh danh tính và kích hoạt tài khoản..

Tài khoản Demo không yêu cầu kích hoạt.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.