Tài khoản Demo NatureForex có liên quan đến tiền thật?

Số tiền trong tài khoản Demo là tiền chơi ảo được mặc định ban đầu là $ 5,000 .

Tiền chơi ảo này được cung cấp để quý khách có thể thực hành giao dịch trước khi mở một tài khoản thực.

Không có chi phí phát sinh cho các giao dịch mà quý khách thực hiện. Tài khoản Demo chỉ nhằm mục đích để quý khách làm quen với các chức năng trên hệ thống NatureForex.

Như trong tất cả các môi trường kinh doanh, kết quả thực có thể khác với kết quả bản Demo.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.