Các ưu điểm của MetaTrader 5 Web Trading

- Giao dịch Forex, cổ phiếu và hợp đồng tương lai từ bất kỳ trình duyệt web nào
- Nền tảng web hoạt động mà không cần bất kỳ phần mềm bổ sung hoặc phần mở rộng trình duyệt nào
- Khả năng tương thích với hệ điều hành Windows, Mac, Linux
- Bảo vệ dữ liệu đáng tin cậy
- Hệ thống kế toán vị trí và phòng ngừa rủi ro
- Trộn bộ lệnh giao dịch của MetaTrader 5, bao gồm các lệnh chờ và lệnh dừng
- Tất cả các loại hình hoạt động giao dịch
- Độ sâu thị trường nâng cao và giao dịch One Click
- 3 loại biểu đồ và 9 khung thời gian (giai đoạn)
- 30 chỉ số và 24 đối tượng đồ họa để phân tích kỹ thuật
- Báo giá theo thời gian thực trong Market Watch

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.