Cách tải tài liệu lên trang cá nhân

Bước 1: Đăng nhập vào MyPage. Chọn mục Account Management

Bước 2: Di chuyển tới phần Authentication trong thanh công cụ Account Settings

Bước 3: Chọn Verification

Tại đây, quý khách cần phải tải những tài lịêu cần thiết lên để tiến hành xác minh tài khoản.

Sau khi nhận được tài liệu của quý khách, nhân viên của chúng tôi sẽ tiến hành xác minh tài khoản.

Dựa vào trạng thái xác minh tài khoản, quý khách sẽ biết được những tài lịêu được tải lên có phù hợp và được chấp nhận hay không.

Verifying: Nhân viên hỗ trợ đang tiến hành xác minh tài khoản.
Verified: Tài liệu của quý khách đã được xác nhận, các tài khoản FX/CFD và Copy Trade đã được kích hoạt.
Rejected/Not verify: Tài liệu của quý khách đã bị từ chối/không được chấp nhận. Lí do có thể là: tên không trùng khớp, tài liệu xác minh địa chỉ quá 3 tháng.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.