Làm thế nào để tôi xem được tất cả các cặp tiền tệ mà NatureForex đang cung cấp?

Trong cửa sổ Market Watch, tất cả các cặp tiền tệ đủ điều kiện để giao dịch có thể được xem bằng cách nhấp chuột phải trong phần này và chọn "Show All". Sau đó sẽ xuất hiện tất cả các cặp tiền tệ.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.