Tại sao tôi lại phải cần số điện thoại để tạo tài khoản mới?

Quý khách cần số địên thoại cho quá trình kích hoạt tài khoản. Khi quý khách mở tài khoản với Nature Forex, chúng tôi sẽ gửi mã kích hoạt nếu như quý khách sử dụng điện thoại bình thường, và nếu quý khách sử dụng smart phone, chúng tôi sẽ gửi link kích hoạt thay vì mã.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.