Mất bao lâu thì tài khoản của tôi mới được kích hoạt?

Tài khoản của quý khách sẽ được kích hoạt ngay lập tức khi quý khách nhập mã kích hoạt hay click vào link kích hoạt được gửi vào điện thoại của quý khách.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.