Làm thế nào để chèn các chỉ số biểu đồ?

Phía trên cùng của thanh Menu, hãy chọn INSERT > INDICATORS.
Quý khách cũng có thể điều hướng đến phần Navigator và chèn các chỉ số biểu đồ.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.