Xác minh tài khoản yêu cầu những tài liệu nào?

Để hoàn tất đăng ký, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của quý khách, sau đó cung cấp cho chúng tôi các tài liệu đầy đủ, rõ ràng và hợp lệ sau đây:

- Tài liệu nhận dạng/Thẻ căn cước/Bằng lái xe;

- Tài liệu xác minh địa chỉ của quý khách, đó có thể là: Một hóa đơn tiện ích gần nhất hiển thị tên và địa chỉ của quý khách (không quá 3 tháng, hóa đơn điện, nước hoặc sao kê ngân hàng);

- Chữ ký của quý khách: Chữ ký của quý khách xuất hiện trên các tài liệu xác minh, như là: thẻ tín dụng (mặt sau)/bảng sao kê ngân hàng;

- Ảnh chụp selfie quý khách đang cầm Tài liệu nhận dạng/Thẻ căn cước/Bằng lái xe của mình.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.