Làm thế nào để hiển thị biểu đồ dạng cột?

Phía trên cùng của thanh Menu, hãy chọn CHARTS > BAR CHART hoặc quý khách có thể sử dụng phím tắt (Alt+1).

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.