Tại sao tài liệu của tôi bị từ chối?

Tài liệu của quý khách có thể bị từ chối vì những lý do sau:
- Ảnh/bản scan bị mờ, hệ thống của chúng tôi không thể xác minh.
- Quý khách cung cấp tài liệu không đủ tiêu chuẩn (hóa đơn tiện ích có thời gian quá 3 tháng, không có xác thực địa chỉ trên hóa đơn, không có chữ ký trên các tài liệu xác minh)
- Không hiển thị đầy đủ 4 góc của tài liệu.
Nếu tài liệu của quý khách bị từ chối, vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi ngay lập tức qua Email support@natureforex.com hoặc Live Chat để chúng tôi hướng dẫn chi tiết cho quý khách.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.