Làm thế nào để phóng to, thu nhỏ biểu đồ?

Hãy chắc chắn rằng thanh công cụ của biểu đồ đã được kích hoạt.

Tiếp theo, chọn biểu tượng thích hợp bên dưới thanh menu, tức là "+" hoặc "-"

Chọn một trong những biểu tượng đó để phóng to hoặc thu nhỏ biểu đồ.

Hoặc quý khách cũng có thể sử dụng phím tắt cho chức năng này. Để thu nhỏ biểu đồ, quý khách hãy sử dụng Shift-, và để phóng to thì sử dụng Shift+

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.