Cần bao nhiêu thời gian để quá trình xác minh được hoàn thành?

Chúng tôi sẽ xác minh tài khoản của quý khách trong 24-48 giờ hành chính sau khi quý khách đã gửi tài liệu.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.