Ý nghĩa của các trạng thái xác minh tài khoản

Chưa xác minh: Quý khách chưa tải tài liệu của mình lên.
Đang xác minh: Tài liệu của quý khách đang trong quá trình xác minh bởi NatureForex.
Đã xác minh: Tài liệu của quý khách đạt tiêu chuẩn, quý khách có thể bắt đầu giao dịch.
Bị từ chối: Tài liệu của quý khách không đạt tiêu chuẩn, vui lòng tải lên lần nữa.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.