Tôi có thể sử dụng bao nhiêu số điện thoại để mở tài khoản?

Một số điện thoại cố định chỉ có thể được sử dụng cho một tài khoản giao dịch. Nếu quý khách muốn mở nhiều hơn 1 tài khoản, vui lòng đăng ký tài khoản mới với số điện thoại mới.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.