Cách thay đổi mật khẩu tài khoản?

Để thay đổi mật khẩu của tài khoản, xin vui lòng làm theo những bước sau:

  1.  Đăng nhập vào Mypage.
  2. Di chuyển tới mục Account Setting.
  3. Chọn User Account.
  4. Tại mục "Password", ấn Change để thay đổi mật khẩu MyPage của quý khách.
  5. Quý khách cũng có thể thay đổi mật khẩu của MT4 tại đây.

mceclip0.png

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.