Làm thế nào để tôi có thể thêm thẻ tín dụng/ghi nợ vào tài khoản Nature Forex của tôi?

Vì sự bảo mật cho chính quý khách. quý khách cần phải tự tải thông tin thẻ vào tài khoản Nature Forex của quý khách để chúng tôi tiến hành xác minh. Xin vui lòng chụp một bức hình rõ nét về thẻ của quý khách cùng với 4 số cuối của thẻ (có thể che những số còn lại cùng số CCV).

Đăng nhập vào MyPage để tải ảnh thẻ và điền thông tin thẻ.Sau khi quý khách tải và điền thông tin xong, chúng tôi sẽ kiểm tra và tiến hành xác minh thẻ trong vòng 3-5 ngày làm việc.

Những lưu ý quan trọng:

- Để bảo vệ thông tin bảo mật của khách hàng và cũng ngăn chặn các mục đích rửa tiền, chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách gửi một bản sao của thẻ tín dụng giống như quý khách đã cung cấp ở các yêu cầu nêu trên.

- Sau khi quý khách đã gửi thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, chúng tôi sẽ xem xét và xác minh phương thức thanh toán trong vòng 3-5 ngày làm việc. Khi thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ được xác nhận, quý khách không cần phải tải lại thêm lần nữa.

- Quý khách có thể xóa thẻ tín dụng đã đăng ký với NFX để thêm thẻ mới.

- Chỉ những thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ được xác minh mới có thể được sử dụng để nạp tiền.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.