Tạ̣i sao tôi không thể rút tiền ra khỏi tài khoản của tôi?

Nếu quý khách gặp phải vấn đề khi rút tiền, lí do có thể là:

  1. Quý khách không có đủ số dư để thực hiện yêu cầu rút tiền (xin lưu ý số tiền tối thiểu khi rút là $50).
  2. Quý khách đang cố rút tiền từ các tài khoản khác thay vì rút từ tài khoản General.
  3. Tài khoản của quý khách chưa giao dịch đủ số lượng yêu cầu.
Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.