Tạ̣i sao tôi không thể rút tiền ra khỏi tài khoản của tôi?

Nếu quý khách gặp phải vấn đề khi rút tiền, lí do có thể là:

  1. Quý khách không có đủ số dư để thực hiện yêu cầu rút tiền (xin lưu ý số tiền tối thiểu khi rút là $50)
  2. Quý khách đang cố rút tiền từ các tài khoản khác thay vì rút từ tài khoản General.
Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.