Nếu địa chỉ trong giấy tờ tôi cung cấp là địa chỉ của một người khác thì sao?


Giấy tờ dưới tên người khác đều không được chấp nhận để xác minh.

Chúng tôi không chấp nhận hóa đơn điện thoại di động để xác minh địa chỉ của bạn.

Tất cả các hóa đơn, chứng từ dùng để xác minh phải có hạn trong 3 tháng gần nhất.


Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Công ty TNHH NatureForex

Số đăng ký: 116576
Giấy phép: IFSC/60/214/TS/13
Địa chỉ: 1 half Northern Highway, Suite 102, P.O. Box 1922, Belize City, Belize
Thư điện tử: support@natureforex.com

Tại sao chọn chúng tôi?

Spreads cạnh tranh; Đòn bẩy cao; Không có bàn làm việc - Không requotes; Không mất tiền ký quỹ; Scalping và Hedging được phép; Nền tảng kinh doanh ổn định và chương trình khuyến mãi khác nhiều hơn nữa
Xem tiếp

Cảnh báo rủi ro

Kinh doanh ngoại hối là thú vị nào liên quan đến một mức độ rủi ro nhất định. Vì vậy, chắc chắn rằng bạn đang nhận thức và hiểu các điều khoản và điều kiện quan trọng cũng như "Chính sách bảo mật", "Yêu cầu ký quỹ" vv
Xem tiếp