Lệnh "Buy Limit" hoặc "Take Profit" không được thực hiện, mặc dù giá trên biểu đồ đã đạt đến giá của lệnh đó. Tại sao?


Biểu đồ trong MetaTrader 4 được tạo ra bằng cách sử dụng duy nhất giá Bid, nhưng các lệnh cho vị trí Sell được thực hiện tại giá Ask (bạn có thể thấy cả hai giá tại MetaTrader4 Terminal, ở cửa sổ "Market Watch").

Sự khác biệt giữa các giá là Spread. Hãy xem xét kĩ khi thực hiện các lệnh chờ (Pending Orders).


Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Công ty TNHH NatureForex

Số đăng ký: 116576
Giấy phép: IFSC/60/214/TS/17
Địa chỉ: New Horizon Building Ground Floor 3 1⁄2 Miles Philip S.W. Goldson Highway Belize City Belize, C.A.,
Thư điện tử: support@natureforex.com

Tại sao chọn chúng tôi?

Spreads cạnh tranh; Đòn bẩy cao; Không có bàn làm việc - Không requotes; Không mất tiền ký quỹ; Scalping và Hedging được phép; Nền tảng kinh doanh ổn định và chương trình khuyến mãi khác nhiều hơn nữa
Xem tiếp

Cảnh báo rủi ro

Kinh doanh ngoại hối là thú vị nào liên quan đến một mức độ rủi ro nhất định. Vì vậy, chắc chắn rằng bạn đang nhận thức và hiểu các điều khoản và điều kiện quan trọng cũng như "Chính sách bảo mật", "Yêu cầu ký quỹ" vv
Xem tiếp