Tôi muốn nhận được báo cáo chi tiết về kết quả giao dịch của mình?Vui lòng chuyển đến tab "Account history" trong cửa sổ "Terminal" và chọn "Save as Detail Report" tùy chọn từ menu chuột phải.
Làm cách nào để hiểu được bản báo cáo chi tiết (Detailed Report):
• Total net profit — Chênh lệch giữa tổng lợi nhuận và tổng các khoản lỗ tính trong tổng các giao dịch.
• Gross profit — tổng lợi nhuận từ các giao dịch có lãi
• Gross loss — tổng thiệt hại từ các giao dịch lỗ
• Profit factor — tỷ lệ giữa lợi nhuận gộp và tổng thiệt hại tính theo phần trăm. Khi tỷ lệ này bằng 1, lợi nhuận từ các giao dịch có lãi bằng số lỗ từ các GD không có lãi.
• Expected payoff — kỳ vọng lãi. Tham số này được tính toán để thống kê lời/lỗ trung bình của mỗi lệnh. Ngoài ra nó còn được dùng để dự đoán khả năng lời/lỗ của các lệnh tiếp theo và cũng được dùng để làm tham chiếu cho các giao dịch tiếp theo;
• Absolute drawdown — khoản lỗ lớn nhất thấp hơn giá trị tiền gửi ban đầu
• Maximal drawdown – tỉ lệ phần trăm giảm sút tối đa của tài khoản;
• Total trades — tổng số giao dịch;
• Short positions won %) — Số lệnh bán có lợi nhuận tính theo %
• Long positions(won %) — Số lệnh mua có lợi nhuận tính theo %
• Profit trades % of total) — Số giao dịch có lợi nhuận tính theo % trên tổng số giao dịch.
• Loss trades % of total) — Số giao dịch lỗ tính theo % trên tổng số các giao dịch;
• Largest profit trade — Giao dịch có lợi nhuận lớn nhất
• Largest loss trade — Giao dịch có khoản thua lỗ lớn nhất
• Average profit trade — lợi nhuận trung bình trong một giao dịch (tổng lợi nhuận được chia cho số lệnh có lãi);
• Average loss trade — khoản lỗ trung bình trong một giao dịch ( tổng lỗ được chia cho số lệnh lỗ);


Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Công ty TNHH NatureForex

Số đăng ký: 116576
Giấy phép: IFSC/60/214/TS/17
Địa chỉ: New Horizon Building Ground Floor 3 1⁄2 Miles Philip S.W. Goldson Highway Belize City Belize, C.A.,
Thư điện tử: support@natureforex.com

Tại sao chọn chúng tôi?

Spreads cạnh tranh; Đòn bẩy cao; Không có bàn làm việc - Không requotes; Không mất tiền ký quỹ; Scalping và Hedging được phép; Nền tảng kinh doanh ổn định và chương trình khuyến mãi khác nhiều hơn nữa
Xem tiếp

Cảnh báo rủi ro

Kinh doanh ngoại hối là thú vị nào liên quan đến một mức độ rủi ro nhất định. Vì vậy, chắc chắn rằng bạn đang nhận thức và hiểu các điều khoản và điều kiện quan trọng cũng như "Chính sách bảo mật", "Yêu cầu ký quỹ" vv
Xem tiếp