Ý nghĩa của những trạng thái tài khoản là gì?


• Chưa xác nhận:        Bạn chưa tải tài liệu

• Đang xác nhận:        Tài liệu của bạn đang trong quá trình xác minh.

• Đã xác nhận:           Tài liệu của bạn đủ điều kiện, bạn có thể bắt đầu giao dịch

• Từ chối:                  Tài liệu của bạn không đủ điều kiện, xin vui lòng tải lại.


Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Công ty TNHH NatureForex

Số đăng ký: 116576
Giấy phép: IFSC/60/214/TS/17
Địa chỉ: New Horizon Building Ground Floor 3 1⁄2 Miles Philip S.W. Goldson Highway Belize City Belize, C.A.,
Thư điện tử: support@natureforex.com

Tại sao chọn chúng tôi?

Spreads cạnh tranh; Đòn bẩy cao; Không có bàn làm việc - Không requotes; Không mất tiền ký quỹ; Scalping và Hedging được phép; Nền tảng kinh doanh ổn định và chương trình khuyến mãi khác nhiều hơn nữa
Xem tiếp

Cảnh báo rủi ro

Kinh doanh ngoại hối là thú vị nào liên quan đến một mức độ rủi ro nhất định. Vì vậy, chắc chắn rằng bạn đang nhận thức và hiểu các điều khoản và điều kiện quan trọng cũng như "Chính sách bảo mật", "Yêu cầu ký quỹ" vv
Xem tiếp