Làm thế nào để đăng nhập vào tài khoản mới?


1. Đăng nhập trang dành cho khách hàng: Xin vui lòng sử dụng email và mật khẩu được cung cấp trong email. Bạn có thể thay đổi mật khẩu sau khi bạn đăng nhập vào MyPage.

2. Đăng nhập vào tài khoản MT4: Sử dụng MT4 ID và mật khẩu được cung cấp trong email. Bạn có thể thay đổi mật khẩu tại My Page.


Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Công ty TNHH NatureForex

Số đăng ký: 116576
Giấy phép: IFSC/60/214/TS/17
Địa chỉ: New Horizon Building Ground Floor 3 1⁄2 Miles Philip S.W. Goldson Highway Belize City Belize, C.A.,
Thư điện tử: support@natureforex.com

Tại sao chọn chúng tôi?

Spreads cạnh tranh; Đòn bẩy cao; Không có bàn làm việc - Không requotes; Không mất tiền ký quỹ; Scalping và Hedging được phép; Nền tảng kinh doanh ổn định và chương trình khuyến mãi khác nhiều hơn nữa
Xem tiếp

Cảnh báo rủi ro

Kinh doanh ngoại hối là thú vị nào liên quan đến một mức độ rủi ro nhất định. Vì vậy, chắc chắn rằng bạn đang nhận thức và hiểu các điều khoản và điều kiện quan trọng cũng như "Chính sách bảo mật", "Yêu cầu ký quỹ" vv
Xem tiếp