Sự khác biệt giữa tài khoản FX/CFD và tài khoản Social Trading?


STT  Tiêu chí Tài khoản FX/CFD Tài khoản soical trading
1 Khối lượng hợp đồng
Lot tiêu chuẩn
(100,000unit lot)
Mini lot tiêu chuẩn
(10,000unit lot)
2 Tỉ lệ đòn bẩy
1:500 cho Forex, 1:100
cho Kim Loại và CFD
1:500 cho Forex, 1:100
cho Kim Loại và CFD
3 Nhà đầu tư hoa tiêu
1:500 cho Forex, 1:100
cho kim loại và các chỉ
số
1:100 cho kim loại và
các chỉ số
4 Theo dõi các nhà đầu tư
5 Lượng đặt lệnh tối đa Không
6 Chương trình Bonus 20 lots 20 lots

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Công ty TNHH NatureForex

Số đăng ký: 116576
Giấy phép: IFSC/60/214/TS/17
Địa chỉ: New Horizon Building Ground Floor 3 1⁄2 Miles Philip S.W. Goldson Highway Belize City Belize, C.A.,
Thư điện tử: support@natureforex.com

Tại sao chọn chúng tôi?

Spreads cạnh tranh; Đòn bẩy cao; Không có bàn làm việc - Không requotes; Không mất tiền ký quỹ; Scalping và Hedging được phép; Nền tảng kinh doanh ổn định và chương trình khuyến mãi khác nhiều hơn nữa
Xem tiếp

Cảnh báo rủi ro

Kinh doanh ngoại hối là thú vị nào liên quan đến một mức độ rủi ro nhất định. Vì vậy, chắc chắn rằng bạn đang nhận thức và hiểu các điều khoản và điều kiện quan trọng cũng như "Chính sách bảo mật", "Yêu cầu ký quỹ" vv
Xem tiếp