Tỉ lệ đòn bẩy có tự động thay đổi không?


Mỗi tài khoản sẽ có tỉ lệ đòn bẩy mặc định riêng dựa trên số dư tài khoản; tỉ lệ này sẽ tự động thay đổi khi số dư tài khoản thay đổi theo thời gian thực (real-time).

Trong trường hợp bạn đang đặt lệnh chờ, khi tỉ lệ đòn bẩy được cập nhật, bạn nên thoát ra rồi đăng nhập lại vào tài khoản MT4.

Nếu bạn không thực hiện theo các bước chỉ dẫn trên, bạn sẽ không nhìn thấy được sự thay đổi của tiền kí quỹ cũng như đòn bẩy của mình hiển thị trên tài khoản MT4.


Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Công ty TNHH NatureForex

Số đăng ký: 116576
Giấy phép: IFSC/60/214/TS/17
Địa chỉ: New Horizon Building Ground Floor 3 1⁄2 Miles Philip S.W. Goldson Highway Belize City Belize, C.A.,
Thư điện tử: support@natureforex.com

Tại sao chọn chúng tôi?

Spreads cạnh tranh; Đòn bẩy cao; Không có bàn làm việc - Không requotes; Không mất tiền ký quỹ; Scalping và Hedging được phép; Nền tảng kinh doanh ổn định và chương trình khuyến mãi khác nhiều hơn nữa
Xem tiếp

Cảnh báo rủi ro

Kinh doanh ngoại hối là thú vị nào liên quan đến một mức độ rủi ro nhất định. Vì vậy, chắc chắn rằng bạn đang nhận thức và hiểu các điều khoản và điều kiện quan trọng cũng như "Chính sách bảo mật", "Yêu cầu ký quỹ" vv
Xem tiếp