Cách tính tỷ lệ ký quỹ


1. FOREX
Mức ký quỹ = Khối lượng * Khối lượng hợp đồng / Đòn bẩy
Ví dụ: Khách hàng giao dịch 1 lot EURUSD, đòn bẩy 1:1000 và tỷ giá quy đổi EURUSD 1.38415
Mức ký quỹ = 1 * 100,000 * 1.38415/ 1000 = 138.415 USD

2. Metal
Mức ký quỹ = Khối lượng * Khối lượng hợp đồng / Đòn bẩy
Ví dụ: Khách hàng giao dịch 1 lot XAUUSD, đòn bẩy 1:500 và tỷ giá quy đổi XAUUSD 1303.87
Mức ký quỹ = 1 * 100 * 1303.87/ 500 = 260.78 USD

3. Oil/CFD
Mức ký quỹ = Khối lượng * Khối lượng hợp đồng * Giá thị trường * (200/100)/ Đòn bẩy
Ví dụ: Khách hàng vào lệnh 1 lot SP500, contract size là 50, đòn bẩy là 1:200 và giá thị trường
Tiền ký quỹ = 1 * 50 * 1988.50 * (200/100) / 200 = 994.275 USD

4. Mức ký quỹ cho lệnh đối kháng
Không có mức ký quỹ bổ sung được tính khi một lệnh đới kháng được mở ra


Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Công ty TNHH NatureForex

Số đăng ký: 116576
Giấy phép: IFSC/60/214/TS/17
Địa chỉ: New Horizon Building Ground Floor 3 1⁄2 Miles Philip S.W. Goldson Highway Belize City Belize, C.A.,
Thư điện tử: support@natureforex.com

Tại sao chọn chúng tôi?

Spreads cạnh tranh; Đòn bẩy cao; Không có bàn làm việc - Không requotes; Không mất tiền ký quỹ; Scalping và Hedging được phép; Nền tảng kinh doanh ổn định và chương trình khuyến mãi khác nhiều hơn nữa
Xem tiếp

Cảnh báo rủi ro

Kinh doanh ngoại hối là thú vị nào liên quan đến một mức độ rủi ro nhất định. Vì vậy, chắc chắn rằng bạn đang nhận thức và hiểu các điều khoản và điều kiện quan trọng cũng như "Chính sách bảo mật", "Yêu cầu ký quỹ" vv
Xem tiếp