Chính sách dành cho tài khoản âm


**  Khi tài khoản rơi xuống dưới ngưỡng "0" hay bị âm, các lệnh chờ (pending order) cần hủy bỏ để chính sách cho tài khoản âm (auto reset balance) được thực hiện

*** Lưu ý :

Nếu xuất hiện tài khoản bị chạm ngưỡng âm, công ty có quyền lấy lại phần tiền từ những tài khoản giao dịch khác của khách hàng (mà không cần hỏi hoặc thông báo trước), hoặc yêu cầu khách hàng nộp thêm tiền để thanh toán cho khoản bị âm đó mà không phụ thuộc vào điều kiện thị trường


Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Công ty TNHH NatureForex

Số đăng ký: 116576
Giấy phép: IFSC/60/214/TS/17
Địa chỉ: New Horizon Building Ground Floor 3 1⁄2 Miles Philip S.W. Goldson Highway Belize City Belize, C.A.,
Thư điện tử: support@natureforex.com

Tại sao chọn chúng tôi?

Spreads cạnh tranh; Đòn bẩy cao; Không có bàn làm việc - Không requotes; Không mất tiền ký quỹ; Scalping và Hedging được phép; Nền tảng kinh doanh ổn định và chương trình khuyến mãi khác nhiều hơn nữa
Xem tiếp

Cảnh báo rủi ro

Kinh doanh ngoại hối là thú vị nào liên quan đến một mức độ rủi ro nhất định. Vì vậy, chắc chắn rằng bạn đang nhận thức và hiểu các điều khoản và điều kiện quan trọng cũng như "Chính sách bảo mật", "Yêu cầu ký quỹ" vv
Xem tiếp