Làm thế nào để thay đổi khoảng thời gian trên biểu đồ MetaTrader?


Để thêm khoảng thời gian vào thanh menu chính chọn VIEW > TOOLBARS > PERIODICITY.

(Nếu cần thiết) sử dụng phần chú thích sau cho phần ứng dụng vào biểu đồ:

 Biểu tượng  Thời gian   Ý nghĩa
M1 1 Minute Chart Biểu đồ 1 phút
M5 5 Minute Chart Biểu đồ 5 phút
M15  15 Minute Chart Biểu đồ 15 phút
M30  30 Minute Chart Biểu đồ 30 phút
H1  1 Hour Chart Biểu đồ 1 giờ
H4  4 Hour Chart Biểu đồ 4 giờ
D1  1 Day Chart Biểu đồ 1 ngày
W1  1 Week Chart Biểu đồ 1 tuần
MN   Monthly Chart Biểu đồ hàng tháng

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Công ty TNHH NatureForex

Số đăng ký: 116576
Giấy phép: IFSC/60/214/TS/17
Địa chỉ: New Horizon Building Ground Floor 3 1⁄2 Miles Philip S.W. Goldson Highway Belize City Belize, C.A.,
Thư điện tử: support@natureforex.com

Tại sao chọn chúng tôi?

Spreads cạnh tranh; Đòn bẩy cao; Không có bàn làm việc - Không requotes; Không mất tiền ký quỹ; Scalping và Hedging được phép; Nền tảng kinh doanh ổn định và chương trình khuyến mãi khác nhiều hơn nữa
Xem tiếp

Cảnh báo rủi ro

Kinh doanh ngoại hối là thú vị nào liên quan đến một mức độ rủi ro nhất định. Vì vậy, chắc chắn rằng bạn đang nhận thức và hiểu các điều khoản và điều kiện quan trọng cũng như "Chính sách bảo mật", "Yêu cầu ký quỹ" vv
Xem tiếp